Er wordt ook op het water streng gehandhaaft door politie en gemeentelijke handhavers. Bij overtreding van de RIVM-maatregelen krijgt iedere opvarende een boete. Dus dat wordt bij elkaar dan een héél duur vaartochtje. Loop dus ajb niet dit risico, er zijn al diverse huurders op de bon geslingerd omdat zij niet aan de maatregelen voldeden. Ook wij houden samen met burgers langs de grachten een oogje in het zeil. Als wij constateren dat de maatregelen niet worden nageleefd, dan zijn we genoodzaakt om de borg in te houden. Dit is een heel vervelende ingreep, maar je moet goed begrijpen dat wij ook voor andere huurders een veilige situatie willen waarborgen.