Greenjoy draagt er zorg voor dat de sloepen ’s ochtends en ’s avonds extra goed worden schoongemaakt, in het bijzonder desinfecteert het ook de contactdelen: de stekker, het stuur en de gashendel.